2014

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2014.

ilustrace

Vydáno

Slezská diakonie v Ostravě rozšiřuje nabídku služeb pro osoby s poruchami paměti

V prosinci 2014 byla zahájena rekonstrukce budovy využívané k sociálním službám Slezské diakonie. Středisko poskytuje zejména zázemí pro lidi s poruchami paměti, pro které již není vhodní terénní či ambulantní forma péče. Po dokončení stavby, jejíž realizace je možná za finanční podpory Programu švýcarsko-české spolupráce, bude zahájen provoz tzv. Domova se zvláštním režimem.

Vydáno

Announcement of a 13th round of the Open Call for Submission of Grant Applications from the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme

The Ministry of Finance, Intermediary of the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme, announces on 3rd December 2014the 13th round of the Open Call for submission of grant applications from the Partnership Fund co-financed from the Swiss-Czech Cooperation Programme. The applications may be submitted continuously, deadline for submission of the applications is the 31st March 2015.

Vydáno

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.

Vydáno

Centrální registr zbraní je projektem roku 2014

Projekt Centrální registr zbraní, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze zúčastnil soutěže o nejzajímavější projekt elektronizace státní správy. Projekt v soutěži získal titul Egovernment The Best 2014 a umístil se na 1. místě v kategorii centrálních projektů.

Vydáno

Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm se proměňuje v moderní zařízení

Díky finančnímu příspěvku z Programu švýcarsko-české spolupráce mohou být zrekonstruovány ubytovací prostory v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Pokoje i sociální zařízení se stanou bezbariérovými a budou vybaveny moderním nábytkem. Vedle obnovy vybavení budou také zavedeny nové terapeutické metody. Viz článek Spektrum Rožnovska - Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Vydáno

Účast DVI týmu na cvičení složek integrovaného záchranného systému „Letiště 2014“

DVI tým Policie ČR se zúčastnil cvičení složek IZS „Letiště 2014“, které se konalo na letišti ve Vyškově. Námětem cvičení byla reakce jednotek integrovaného záchranného systému na pád malého letadla s 13 cestujícími. Mimo jiných složek Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, Záchranné služby se na místo dostavil i tým proškolených expertů na identifikaci obětí hromadných neštěstí – DVI tým.

Vydáno

Účast DVI týmu na konferenci mezinárodní asociace forenzních věd

Ve dnech 15. 10. – 17. 10. se zúčastnila delegace pracovníků českého DVI týmu konference mezinárodní asociace forenzních věd. Konference se konala v korejském Soulu a zaměřila se především na problematiku identifikace obětí hromadných neštěstí, dokumentaci místa události či soudní lékařství.

Aktualizováno

Zpráva ze závěrečného semináře projektu Zabezpečení datového centra Policie České republiky

Dne 6. června 2014 se konal závěrečný seminář dvou projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce. Jednalo se o projekty Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR a projektu Zabezpečení datového centra Policie České republiky. Projekty byly dotovány grantem z 85 % a dohromady byly podpořeny částkou 2 351 031 CHF (47 mil. Kč).

Vydáno

Prezentace projektu v rámci vstupního semináře pro manažery okresních soudů

Ve dnech 14. – 15. 10. 2014 se konalo první setkání zástupců okresních soudů v rámci cyklu manažerského vzdělávání organizovaného. Obsah cyklu seminářů je připraven s ohledem na potřeby v oblasti organizačního a personálního řízení. V rámci uskutečněného semináře byl také podrobně představen projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Vydáno

Prezentace projektu na celostátní poradě informatiků justice

Dne 16. října 2014 byla na celostátní poradě informatiků justice odprezentována nová koncepce vzdělávání v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“. Jedním z cílů projektu je mimo jiné vytvořit portfolio vzdělávacích pořadů a přednášek, které budou uživatelům k dispozici jako video pořady na vyžádání, či video nápověda.

Vydáno

Soutěž „Go to e-learning“

Ve spolupráci se zaměstnanci soudů probíhá pilotní ověření obsahu e-learningových metodik a v rámci pilotního ověření byla dne 1. listopadu vyhlášena soutěž „Go to e-learning“, do které budou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří po prostudování metodiky odešlou elektronický dotazník.

Vydáno

DVI tým se zúčastnil cvičení Integrovaného záchranného systému Metro 2014

V rámci taktického cvičení IZS „METRO 2014“ simulujícího teroristický útok v metru se zúčastnil akce také DVI tým – skupina specialistů, kteří jsou vyškoleni provést identifikaci většího počtu obětí v mimořádných situacích. Český DVI tým byl proškolen a vybaven díky prostředkům Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Pozvánka k přednáškovému cyklu Švýcarsko-české inspirace

Občanské sdružení Kruh zve za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce k pokračování přednáškového cyklu Švýcarsko-české inspirace. Dvoupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře. Ve čtvrtek 6. listopadu vystoupí v kině Světozor oceňovaný švýcarský architekt Andrea Deplazes a uznávaný statik Joseph Schwarz.

Vydáno

Odborná panelová diskuse Účetní – nepostradatelní a nedoceněni? (Pozvánka)

Dne 5. listopadu 2014 se uskuteční v návaznosti na sub-projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních, financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce, odborná panelová diskuse na téma „Účetní – nepostradatelní a nedoceněni?“. Cílem diskuse bude debata nad postavením certifikovaných účetních na trhu práce v ČR.

Vydáno

Aktuální informace z pilotního testování systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2014 se uskutečnila celostátní porada personalistů a ředitelů správ krajských soudů a krajských státních zastupitelství. Prezentován byl aktuální stav specializačního programu, který je v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Setkání vrcholných představitelů justice se zástupci Justiční akademie

Dne 9. září 2014 se uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů justice za účelem informovat o stávajících vzdělávacích aktivitách Justiční akademie a plánech do budoucna. V rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudců a státních zastupitelství“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, byl představen nově vytvořený vzdělávací program pro střední odborný personál.

Vydáno

Aktuální informace z prezentace projektu na konferenci AEDUCA

V rámci 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA byl v sekci ICT nástroje ve vzdělávání podrobně prezentován projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Vydáno

Reliéf – Mezinárodní koordinační konference

V rámci sub-projektu Reliéf financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce se uskutečnila úvodní mezinárodní koordinační konference za účelem prezentovat současný vývoj projektu. Konference proběhla za účasti mezinárodních expertů a zástupců Eurojastu, Interpolu a Europolu.

Vydáno

Kolejové propojení ulic Plzeňská-Pavlova v Ostravě dokončeno

V rámci projektu Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce jsou nově propojeny ulice Plzeňská a Pavlova. Slavnostní předání stavby kolejového propojení se uskutečnilo 26. 9. 2014.

Vydáno

Brožura Programu švýcarsko-české spolupráce: Projekty v sociální oblasti

Program švýcarsko-české spolupráce podpořil stovky projektů v Česku a přispěl k rozvoji vzájemné spolupráce obou zemí. Celková podpora pro ČR 109,78 mil. CHF (2,2 miliardy Kč).

  • 30 větších a další stovky menších projektů v pěti tématických oblastech
  • Více než 100 projektů v partnerství se švýcarskými subjekty
  • Více než 60 projektů v sociální oblasti

Vydáno

Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

Dne 9. října 2014 se konal v Táboře za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové VI. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR určený pro více než 500 účastníků z oblasti sociálních služeb. Kongresu se zúčastnili i zástupci Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce, kteří při své prezentaci zdůraznili, že v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly přiděleny granty na realizaci více než 60 projektů v sociální oblasti v celkové výši přesahující 330 mil. Kč.

Vydáno

Mezinárodní konference na téma Výměna zkušeností a know-how v oblasti zájmového vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené (Pozvánka)

Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE pořádá 30. 10. 2014 mezinárodní konferenci na téma Výměna zkušeností a know-how v oblasti zájmového vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Konference bude shrnutím výsledků spolupráce Střediska volného času DOMEČEK HOŘOVICE a švýcarské partnerské organizace podpořené Fondem Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Přednáška na téma Reflexe aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře (cyklus přednášek Švýcarsko-české inspirace)

Občanské sdružení Kruh uskutečnilo dne 2.10.2014 v rámci sub-projektu Švýcarsko-české inspirace přednáškový večer na téma reflexe aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře. Podzimní cyklus přednášek uvedl londýnský architekt Adam Caruso společně s teoretikem architektury Laurentem Stadlerem. Přednášku navštívilo 400 diváků z řad studentů, architektů, teoretiků a novinářů.

Vydáno

V Praze se uskutečnila mezinárodní konference o mužských tématech: aktivní otcovství a prevence násilí na ženách

Liga otevřených mužů uspořádala v rámci projektu MUŽI A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI: ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ dne 18. září 2014 v Praze v Evropském domě mezinárodní konferenci Tátové vítáni. Tématem konference bylo aktivní otcovství a mužské aktivity s navazujícím workshopem Muži proti násilí na ženách a dětech. Konference se účastnili experti z ČR, Švýcarska, Velké Británie, Norska, Irska a Rakouska.

Vydáno

Charitní dům sv. Václava zkvalitní poskytované sociální služby

Projekt Charity Ostrava, který je podpořen grantem ve výši 17,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, se zaměřuje na zkvalitnění zázemí pro seniory v domově pokojného stáří, zavedení nových metod sociální práce a zlepšení využívání zahrady seniory.

Vydáno

Aktuální informace k centrálnímu registru zbraní

Dne 1. 7. 2014 proběhlo v rámci projektu „Centrální registr zbraní“ spuštění centrálního registru zbraní a vyhlášena byla tzv. „zbraňová amnestie“, jež umožňuje občanům zlegalizovat svoji zbraň.

Vydáno

Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 5. 6. 2014 se v Praze, v budově Ministerstva financí, Letenská 15, konalo 6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Výroční zasedání je pravidelné jednání mezi orgány odpovědnými za realizaci Programu, kterými jsou za českou stranu Ministerstvo financí ČR - Národní koordinační jednotka Programu a za švýcarskou stranu Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci, Státní kancelář pro hospodářské záležitosti a Kancelář Programu při švýcarském velvyslanectví v Praze.

Vydáno

Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

Odborní pracovníci v justici mohou od dubna sledovat a testovat v pilotní verzi nový systém vzdělávání, který je dostupný jim všem v moderní distanční podobě, tzv. e-learningu. Justiční akademie v Kroměříži zpracovává v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, postupně široký okruh témat ve třech oblastech: vstupního, kvalifikačního a specializačního vzdělávání.

Vydáno

Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.