Zahájení přestavby pardubického přednádraží

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 11. 2016
  • Zveřejněny fotografie ze zahájení přestavby pardubického přednádraží

Dne 26.10.2016 byla zahájena realizace projektu Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích. Tento projekt, který získal grant ve výši 4 514 999 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, je jedním ze 6 projektů modernizace základní infrastruktury, na které byla z tohoto programu vyčleněna celková částka ve výši přesahující 29.5 mil. CHF. Pardubický projekt je oproti ostatním projektům značně opožděný. Dokončení prací je plánováno v červnu 2017 a dosažení tohoto termínu bude klást velké nároky zejména na dodavatele stavby, firmu Strabag.

V novém přednádraží bude jiná organizace automobilové dopravy a klidová zóna s vodotryskem se přesune na vhodnější místo. Nové budou i zastávky s moderními informačními systémy pro vozy městské hromadné dopravy. Přibydou rovněž nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy v bezprostřední blízkosti nádraží, parkoviště K+R, cyklověž s automatickým samoobslužným systémem i venkovní kryté stojany pro jízdní kola. Mimo jiné zde bude umístěn i památník Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic a tím o další rozvoj města. Projekt počítá i s napojením přístupu cyklistů na stávající systém městských cyklostezek.

Více informací ze zahájení stavby: