Slavnostní dokončení projektu „Kvalitní život i v nemoci“, Slezská diakonie, Ostrava - Nová Ves

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 9. 1. 2017
  • Zveřejněna prezentace

Dne 12. 12. 2016 byl ve středisku SILOE Ostrava za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Moravskoslezského kraje, vedení Slezské diakonie, Charity Ostrava, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, slavnostně zakončen projekt „Kvalitní život i v nemoci“. Projekt, který získal v roce 2012 grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1 266 984 CHF, a jehož realizátorem byla Slezská diakonie Ostrava, byl zaměřen na revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb střediska SILOE Ostrava a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, a to včetně rekonstrukce zahrady domova a dodatečných dodávek vybavení, jejich realizaci umožnily úspory vzniklé při realizaci veřejných zakázek, a zdroje, které vznikly vzhledem k nárůstu směnného kurzu CHF/Kč.

Projekt je jedním z deseti individuálních projektů zaměřených na zlepšení péče o seniory, které získaly z programu švýcarsko-české spolupráce celkem grant cca 326 mil. Kč (13 052 423 CHF).

Další informace na www.slezskadiakonie.cz .

Dokumenty ke stažení