Výměna švýcarsko-českých zkušeností v oblasti zdravotní a paliativní péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 23.-26. února 2016 se uskutečnila studijní cesta českých odborníků do Švýcarska. Cesta, jejíž účastníky byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, kraje Vysočina a Olomouckého kraje, byla zaměřena především na oblast zdravotní a paliativní péče. Cílem cesty bylo představení zdravotního a sociálního systému Švýcarska, a to jak na federální, tak na kantonální a lokální úrovni, jeho financování a exkurze do několika zařízení nabízejících různé druhy zdravotních služeb.

Cesta byla financována z Programu Zdraví (Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR).

 

Studijní cesta do Švýcarska - výměna švýcarsko-českých zkušeností v oblasti zdravotní a paliativní péče (Program švýcarsko-české spolupráce)

V současné době je věnováno mnoho pozornosti počátku života a narození dítěte. Existuje mnoho publikací a seminářů, jak prožívat zdravé těhotenství, jak připravit oba rodiče na porod a jak se starat o dítě v jeho prvních měsících po narození. O konci života, kvalitním prožití posledních chvil a smrti včetně vypořádání se rodiny a blízkých s ní, se již tak často nemluví a chybí dostatečný odborný zájem o danou problematiku včetně výzkumu. Právě oblast paliativní péče a systém fungování zdravotnictví byly předmětem výměny zkušeností mezi švýcarskými a českými odborníky ve dnech 23. – 26. února 2016 ve Švýcarsku.

Již unikátní bylo složení jak českých, tak švýcarských zástupců, které umožnilo podnětnou výměnu zkušeností z různých oblastí zaměření a mezi zástupci různých institucí. Delegaci České republiky tvořili zástupci Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, kraje Vysočina a Olomouckého kraje, kteří mají ve své působnosti zdravotní péči, zdravotně sociální služby, nebo úhradové mechanismy a zdravotní pojištění. Studijní cesty se zúčastnili rovněž dva zástupci Ministerstva financí - Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce (Program), která je zodpovědná za celkovou koordinaci, monitoring a implementaci Programu. Cílem cesty bylo představení zdravotního a sociálního systému Švýcarska, jeho financování, exkurze do několika zařízení nabízejících různé druhy zdravotních služeb (např. Inselspital; CUTR Sylvana; nemocnice Affoltern; Pflegezentrum Bächli ale také švýcarské Ministerstvo zdravotnictví nebo Dům Kantonů), a v neposlední řadě výměna zkušeností z obou zemí.

Představitelé švýcarského Ministerstva zdravotnictví v Bernu informovali o švýcarské federální politice v oblasti paliativní medicíny, dlouhodobé péče, geriatrie a terminálních stavů onemocnění v rámci švýcarského systému zdravotní péče. Studijní cesta poskytla unikátní vhled do systému fungování zdravotní péče ve Švýcarsku, a to jak na federální, tak na kantonální a lokální úrovni. Jednání a výměna zkušeností proběhla jak s tvůrci národních a kantonálních strategií, tak experty, výzkumníky a zdravotním personálem zabývajícím se paliativními pacienty ve své denní praxi. Švýcarský systém je v mnohém jedinečný, neboť představuje 26 samostatných zdravotních systému, které odpovídají kantonálnímu rozdělení, a jejich propojení na úrovni spolkového Ministerstva zdravotnictví se týká pouze několika vybraných oblastí regulace, např. stanovení povinně poskytovaných služeb. Zástupci české delegace měli možnost porovnat zkušenosti a vidět přístup expertů v různých kantonech Švýcarska jako je Curych, Bern, nebo Vaud.

Prof. Dr. Christophe Büla upozornil na fakt, že v budoucnu 90% lidí bude umírat na chronické choroby ve věku přibližně 85 – 90 let a to především na multimorbiditu, a proto je důležité, aby politici a státní úředníci věnovali pozornost paliativní péči. Je v zájmu současné produktivní generace, aby si již nyní vytvořila vhodný systém paliativní péče. V důsledku stárnutí populace je podpora a rozvoj kvalitního systému paliativní péče (a to ne pouze pro onkologické pacienty, ale také pro celou geriatrii) důležitým nástrojem, jak předejít kolapsu zdravotnického systému v budoucnu.

Studijní cesta byla součástí Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, tzv. „Programu Zdraví“. Tento Program získal celkově 11,18 mil. CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Návštěva ve Švýcarsku byla v mnohém podnětná. Účastníci řadou otázek během přednášek zahájili zajímavé diskuze a zkušenosti si vzájemně vyměňovali i během neformálních rozhovorů po skončení oficiálního programu.

Dokumenty ke stažení