Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury, Litomyšl, 3. června 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 3. června 2016 se koná v Litomyšli, ve Sloupovém sále zámeckého pivovaru, odborný seminář Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Na semináři, který je zaměřen na témata spojená s hledáním udržitelné péče o lidové stavby a vhodných forem jejich prezentace, vystoupí čeští a švýcarští odborníci. Seminář je jednou z aktivit projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí, na jehož realizaci získal Spolek archaických nadšenců, o.s. grant ve výši 1 224 948 Kč z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vstup na seminář je zdarma, další informace v přiložené pozvánce.

Dokumenty ke stažení