Konference Pokojné umírání (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 4. května 2016 se bude v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konat konference „Pokojné umírání“. Konference se koná pod záštitou Mgr. Lenky Kadlecové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, a je jednou z aktivit projektu „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ realizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Projekt byl podpořen grantem ve výši 3 442 891 Kč z Programu Zdraví (Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví).

Alokace Programu Zdraví poskytnutá Programem švýcarsko-české spolupráce činila celkově 11,18 mil. CHF, což umožnilo přidělit v rámci 3 vyhlášených výzev granty pro realizaci 59 projektů.

Vstup na konferenci je zdarma, další informace naleznete v pozvánce.

Dokumenty ke stažení