Měsíčník Ostravská radnice píše o Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice informuje na str. 8 občany o tom, že Dopravní podnik Ostrava získal pro realizaci dotovaných projektů doposud více jak 1 miliardu Kč. Téměř 15 % představují dotace na projekty Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník a Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, které byly podpořené grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši téměř 6,5 mil. CHF (156 mil. Kč).

Dokumenty ke stažení