Slavnostní ukončení sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření a zkvalitnění služeb (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20. červa 2016 bude slavnostně ukončen sub-projekt Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření a zkvalitnění služeb. Hospic na Svatém Kopečku získal na realizaci tohoto projektu grant ve výši přesahující 12,5 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt byl zaměřen na modernizaci a rekonstrukci prostor, nákup vybavení a školení personálu, a to zejména v oblasti vzájemné komunikace a komunikace s pacienty a jejich rodinami a na oblast paliativní péče o pacienty.

Program Zdraví s alokací grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 11,18 mil. CHF umožnil realizaci celkem 57 projektů.