2. revize Pokynu pro nesrovnalosti (účinnost od 23. prosince 2015)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 23. prosince 2015 byla schválena 2. revize Pokynu pro nesrovnalosti (pokyn č.5) Národní koordinační jednotky.

2. revize Pokynu upřesňuje údaje ohledně odpovědnosti za oznamování nesrovnalostí. Příloha Pokynu č.1 Reporting on irregularities and transfer of recoveries, jejíž text obsahuje zásady a postupy v této oblasti odsouhlasené švýcarskou stranou (a je tudíž v angličtině), uvádí podrobnější informace, zejména ohledně vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí a specifických případů jako podezření na nesrovnalost u Blokového grantu. Pokyn je v účinnosti od 23.12.2015.

Dokumenty ke stažení - Metodické dokumenty - Pokyny