Slavnostní otevření velkých schodů v Uherském Brodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V Uherské Brodě byly v úterý 15. listopadu slavnostně otevřeny nově zrekonstruované velké schody, které tvoří výrazný spojovací článek mezi historickým centrem města a nádražím. Rekonstrukce schodů byla provedena v rámci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa, na jehož realizaci získalo město grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt umožnil vybudování nového autobusového nádraží se zastřešenými nástupišti včetně zlepšení zázemí pro cestující, revitalizaci přednádražního prostoru a instalaci informačního systému, rekonstrukci kolejišť a nástupišť a rekonstrukci velkých schodů.

Více informací získáte na:
http://www.ub.cz/zpravy/Velke-schody-se-dockaly-slavnostniho-otevreni