Bioodpad a kompostování - seminář pro veřejnost, Prachatice, 12. ledna 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 12. ledna 2016 se od 14 hodin v klubovně Městské knihovny Prachatice koná seminář pro veřejnost - Bioodpad a kompostování. Akce je pořádána v rámci projektu Bioodpad řešíme společně, který získal grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt je realizován městem Prachatice v době od 22. 12. 2014 do 31. 3. 2016. Celkové výdaje projektu činí 939 570,- Kč, výše grantu 785 950,- Kč, tj. 83,5%. Fond celkově podpořil 28 projektů, z čehož 12 projektů bylo podpořeno v první a 16 projektů v druhé výzvě. Celkový grant přidělený Fondu z Programu švýcarsko-české spolupráce je 2 mil. CHF.

Dokumenty ke stažení