Upřesnění k Příručce pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce, článek 5.1.1 Podstatné změny v projektu, bod e)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na základě množících se dotazů vydává Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce upřesnění vztahující se k Příručce pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce, článku 5.1.1 Podstatné změny v projektu, bod e).

Za změnu dle bodu e) se považuje zpoždění ohrožující řádný termín ukončení/termín pro oprávněnost výdajů dle Dohody o projektu.

Podstatné změny v projektu, které souvisí s již schválenou podstatnou změnou (dodatečnou aktivitou projektu) nebo s již běžícími aktivitami projektu je KP/ZP povinen oznámit ZS bez zbytečného prodlení a projednat tuto změnu na Řídícím výboru projektu (nebo obdobném jednání k projektu) se zástupci ZS, NKJ, respektive švýcarské strany, nebo zažádat emailem o stanovisko ke změně švýcarskou stranu prostřednictvím NKJ.

KP/ZP může následně učinit závazné kroky k realizaci změn (např. podpis smlouvy nebo dodatku ke smlouvě, vystavení objednávky) před jejím schválením švýcarskou stranou (dopisem) za splnění výše uvedených kroků (projednání/stanovisko).

ZS zašle žádost o podstatnou změnu písemně na NKJ dle pravidel uvedených v Příručce pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.