Dokončení dodatečných aktivit projektů dopravní infrastruktury v Ostravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 13. 12. 2016 byl za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, města Ostrava, vedení Dopravního podniku Ostrava, a.s., Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí a zhotovitelských firem, slavnostně zahájen provoz dodatečných aktivit/investic, které se realizovaly v rámci projektů „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ a „Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník“. Tyto projekty získaly celkový grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši celkem téměř 6,5 milionu CHF a realizovaly se od roku 2012. Jejich hlavním obsahem bylo rozšíření tramvajové sítě a výstavba trolejbusové trati, a to vše při zlepšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí cestujících.

Vzhledem k úsporám při zadávacích řízeních na veřejné zakázky a dalším finančním zdrojům, které vznikly vzhledem k nárůstu směnného kurzu CHF/Kč, bylo možno realizovat i řadu dodatečných aktivit, jako např. rekonstrukci tramvajových nástupišť Prostorná a Palkovského, výstavbu přístřešků a zábradlí dalších 15 tramvajových nástupišť, instalaci aktivních prvků bezpečnosti na 4 kolejových křížením, instalaci kamerového systému do 66 vozidel tramvají a 6 trolejbusů, rekonstrukci měnírny Michálkovice a pořízení čistícího vozu.

Projekty jsou dva ze šesti individuálních projektů zaměřených na oblast obnovy a modernizaci základní infrastruktury, kterým byl poskytnut grant z Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši téměř 740 mil. Kč (29 532 063 CHF).

Další informace a fotografie z akce jsou k dispozici na www.dpo.cz .

Dokumenty ke stažení