Příručka pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce – 4. aktualizace platná od 1. srpna 2016

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce zveřejňuje 4. aktualizaci Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Aktualizace upravuje termíny pro předkládání Závěrečných zpráv projektu (PCR) a Průběžných zpráv o projektu (IR). Platnost 4. aktualizované verze je od 1. srpna 2016.

Dokumenty ke stažení: Metodické dokumenty - Příručky pro implementaci