8. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. května 2016 se v Praze na Ministerstvu financí konalo 8. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Tento Program, jehož realizace byla v České republice zahájena v roce 2009, podpořil celkovou částkou 109,78 mil. CHF stovky projektů v různých oblastech zaměření. Mnohé z projektů byly již dokončeny, část projektů je dosud v realizační fázi. Jejich dokončení se očekává v tomto roce, v roce 2017 proběhne závěrečné administrativní a finanční vypořádání mezi českou a švýcarskou stranou.

Tak jako v předchozích letech navštívili zástupci švýcarské strany při příležitosti Výročního zasedání vybrané projekty. Tentokrát se jednalo o analytické centrum a školicí středisko projektu Efektivně proti korupci a organizovanému zločinu, projekt Tramvajová trať Nové Sady v Olomouci a 2 projekty z oblasti péče o seniory – projekt Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku, Diakonie ČCE v Sobotíně, a projekt Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, p.o.. V obou domovech si účastníci prohlédli zrekonstruované a dovybavené prostory domovů. Ve Frýdlantu nad Ostravicí byli přijati v prostorách radnice starostkou města, RNDr. Helenou Pešatovou, a po prohlídce prostor Domova zasadili strom v Aleji dárců Střediska sociálních služeb.

Fotografie ke stažení