2015

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2015.

ilustrace

Vydáno

Slavnostní otevření nového autobusového nádraží v Berouně

Dne 14.12.2015 se za účasti zástupců města, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, zhotovitelské firmy Strabag a dopravců Probo BUS a České dráhy uskutečnilo přestřižení pásky u přesunutého autobusového nádraží. Vybudování nového autobusového nádraží je součástí projektu Veřejná doprava pro všechny, který získal grant ve výši 2 645 709 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu).

Aktualizováno

Slavnostní předání vybavení pro český DVI tým

Dne 7.12.2015 došlo za účasti náměstka policejního prezidenta plk. Ing. Petra Petříka, ředitele Kriminalistického ústavu Praha plk. Ing. Pavla Koláře, CSc., zástupce kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce a zástupců Národní koordinační jednotky (Ministerstva financí) ke slavnostnímu předání vozidla se zástavbou a dalšího vybavení pro DVI tým České republiky. Účastníci setkání si mohli prohlédnout vybavení týmu a shlédli rovněž ukázku z činnosti týmu.

Vydáno

Program švýcarsko-české spolupráce poskytl významnou pomoc v oblasti vzdělávání odborného personálu soudů a státních zastupitelství

Měsíčník Ministerstva spravedlnosti uvádí rozhovor s náměstkyní ministra Mgr. Ludmilou Havelovou a podrobně informuje o průběhu a výsledcích projektu Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného personálu soudů a státních zastupitelství, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1,4 mil. CHF.

Vydáno

Diakonie ČCE otevřela modernizovaný Dům pro seniory s projevy demence

Dne 1.12.2015 se v prostorách Obecního úřadu Petrov nad Desnou uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti otevření rekonstruovaného Domu pro seniory s projevy demence. Diakonie ČCE Sobotín získala v roce 2012 grant 1 449 430 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku.

Vydáno

22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, Praha, 1.12.2015 (Pozvánka)

Dne 1. prosince 2015 se v Praze, v Kaiserštejnském paláci, uskuteční 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením a s mezinárodní spoluprací.

Vydáno

Interpretace hodnot území a tvorba produktů přírodního turismu – dvoudenní workshop, Hamr na Jezeře, 30.11. – 1.12.2015 (Pozvánka)

Ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2015 se za účasti odborníků ze Švýcarska a Německa koná v Hamru na Jezeře dvoudenní workshop, jehož cílem je předání zkušeností v metodách a nástrojích pro interpretaci hodnot území s možností praktického vyzkoušení vybrané metody tvorby produktů šetrného cestovního ruchu.

Vydáno

Konference – péče o nemocné s roztroušenou sklerózou, Dvůr Králové nad Labem, 24.11.2015 (Pozvánka)

Dne 24.11.2015 se v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem koná Konference na téma „Kompletní ošetřovatelská péče o nemocné s roztroušenou sklerózou“. Konference je určena pro střední a nižší zdravotnický personál, pečující rodinu a přátele, pacienty s roztroušenou sklerózou, a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají. Účast na konferenci je bezplatná.

Vydáno

VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Brno, 8.-9. října 2015

Ve dnech 8.-9.10.2015 se v Brně, v prostorách sídla Veřejného ochránce práv, konala VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, kterou pořádala Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Této největší tuzemské konference věnované otázkám péče o nevyléčitelně nemocné pacienty se letos zúčastnilo více než 250 lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.

Vydáno

Jak se žije v novém Domově Harmonie ve Vsetíně

Dne 28. srpna 2015 jsme informovali veřejnost o slavnostním otevření nově zrekonstruovaného domova pro seniory na vsetínském sídlišti Ohrada – Domova Harmonie. Regionální televize nás informuje jak se v domově žije a jak se tam senioři cítí.

Vydáno

Američané se zajímají o projekt RELIEF

Ve dnech 11.5.-16.5.2015 se uskutečnila zahraniční služební cesta zástupců projektu Relief do sídla DEA, Washington D.C., Virginia, USA. Delegace byla přijata na forenzním pracovišti, výcvikové akademii a na Útvaru pro vyšetřovací technologie. Týmu se díky pobytu podařilo navázat kontakty s klíčovými forenzními partnery a přesvědčit je o globálním významu metody RELIEF.

Vydáno

DVI projekt byl prezentován na 7. mezinárodní konferenci forenzních věd v Praze

Ve dnech 7. – 11. září 2015 proběhla v Praze 7. mezinárodní konference forenzních věd (7th European Academy of Forensic Science Conference). Konferenci, které se zúčastnilo 1050 delegátů z celého světa, pořádal letos z pověření Evropské sítě forenzních institucí Kriminalistický ústav Praha Policie ČR. Na konferenci byl rovněž prezentován projekt DVI týmu (Building of the Czech DVI team), na jehož realizaci získalo Policejní prezidium ČR grant ve výši 1 075 250 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt by měl být dokončen do listopadu 2016.

Vydáno

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - odborný seminář, Trstěnice u Litomyšle, 6.11.2015 (Pozvánka)

Dne 6. listopadu 2015 se v Trstěnici u Litomyšle bude konat odborný seminář na téma Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Akce se koná v rámci projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí, jehož realizátorem je Spolek archaických nadšenců, který na realizaci projektu získal grant ve výši 1 224 948 Kč z Fondu Partnerství. Zahraničním partnerem projektu je Freilichtmuseum Ballenberg s bohatými zkušenostmi v dané problematice.

Vydáno

Žít do poslední chvíle - s co nejlepší péčí a podporou

Sub-projekt tohoto názvu, zaměřený na zlepšení kvality péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění v ČR prostřednictvím podpory zvyšování kvality péče a zvýšení informovanosti a podpory umírajících pacientů i pečujících osob, získal grant ve výši 3 803 224,- Kč z Programu Zdraví.
V říjnu 2015 byla v rámci projektu spuštěna 2. část kampaně Nejste na to sami.

Vydáno

Mokřady Jablonné v Podještědí – jak dál - veřejné projednání (Pozvánka)

Dne 24. listopadu 2015 proběhne v Jablonném v Podještědí, v prostorách zámku Nový Falkenburk, veřejné setkání s diskusí o tom jak dál pečovat o lokalitu Mokřady Jablonné. Akce je jednou z aktivit projektu „Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně“, který obdržel grant ve výši 1 704 135 Kč z Fondu environmentální odbornosti.

Vydáno

Podpora pro 72 sociálních a ekologických projektů neziskových organizací působících v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Dne 7. října 2015 se v Ostravě v Hornickém muzeu konala Závěrečná konference Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace. Fond obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 6 585 564 CHF. Tyto prostředky umožnily od roku 2010 postupně v rámci 4 otevřených výzev podpořit celkem 72 sociálních a ekologických projektů neziskových organizací působících v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Vydáno

Slavnostní otevření trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

Dne 12. října 2015 byla v Ostravě, za účasti velvyslance Švýcarské konfederace v Praze Markuse-Alexandera Antoniettiho, náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Many, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Daniela Havlíka a náměstka ostravského primátora Iva Hařovského, slavnostně otevřena nová trolejbusová trať s napojením na terminál Hranečník. Projekt obdržel grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 3 025 674 CHF.

Vydáno

Program švýcarsko-české spolupráce podpořil 91 českých projektů v oblasti spolupráce ve výzkumu

Dne 25. září 2015 proběhla v Curychu závěrečná konference Fondu na stipendia SCIEX-NMSch. Tento fond umožnil celkově podpořit 545 projektů z 10 zemí, které obdržely tzv. Švýcarský příspěvek (Swiss Contribution). Celková alokace pro Českou republiku ve výši 7 mil. CHF vyústila v průběhu let 2009 – 2016 v celkem 91 grantů pro projekty vzájemné spolupráce mladých českých vědců se švýcarskými partnery prostřednictvím výzkumných pobytů českých doktorandů a post-doktorandů ve švýcarských výzkumných institucích.

Aktualizováno

Projekt Charity Svaté rodiny v Novém Hrozenkově pomáhá seniorům

Náhled videa - Projekt Charity Svaté rodiny v Novém Hrozenkově pomáhá seniorům

Přehraj video

Spustit video

Dne 24. září 2015 se konala v Novém Hrozenkově slavnostní konference projektu Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku. Projekt realizovala Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov ve spolupráci se třemi partnery – Charitou Vsetín, Charitou Valašské Meziříčí a Diakonií Valašské Meziříčí.

Vydáno

Workshopy k boji proti terorismu a extremismu

Ve dnech 14. - 16. září a 16. - 18. září 2015 se v Praze uskutečnily dva na sebe navazující workshopy k tématům terorismu a extremismu, realizované v rámci projektu „Posílení ochrany demokratické společnosti před terorismem a extremismem“, který získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 952 000 CHF.

Vydáno

Den architektury na Buďánkách - 4. října 2015 (Pozvánka)

Dne 4. října od 14 do 18 hodin proběhne na Buďánkách už podruhé Den architektury. V rámci komentované prohlídky si prohlédnete památkovou zónu a dozvíte se nové informace o tom, jak pokročil projekt revitalizace památkové zóny. Uvidíte jak se do dochovaných torz jednotlivých domů vrací život, několik skladeb zahraje Filip Celar /Inner Talks/ a pro děti bude připravená hravá dílna.

Vydáno

Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

Dne 17. září 2015 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala mezinárodní konference Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání, na které přednášeli odborníci VŠE a švýcarské Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenshaften (Univerzita aplikovaných věd) v Curychu.

Vydáno

Mezinárodní konference „Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě“ (Pozvánka)

Dne 3.11.2015 se v Praze bude konat mezinárodní konference věnující se tématu sexuality osob s handicapem a sexuální asistencí. Přednášejícími budou čeští a rovněž zahraniční odborníci ze Švýcarska a Německa. Projekt zahrnuje zejména výměnu zkušeností se švýcarským partnerem Institut zur Selbst-Bestimmung Behinerter( ISBB) Curych, workshopy a mezinárodní konferenci.

Vydáno

Seminář o hospodaření s dešťovou vodou (Pozvánka)

V rámci projektu „Počítáme s vodou II“, který získal grant z Fondu environmentální odbornosti proběhne dne 8.10.2015 v Praze v budově Ministerstva životního prostředí seminář Hospodaření s vodou – zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst.

Vydáno

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? Tematické kurzy pro rodinné pečující (Pozvánka)

V rámci projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života se ve dnech 25. a 26. 9.2015 konají v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6 tematické kurzy pro rodinné pečující. Projekt je zaměřen na opomíjenou skupinu - laické pečující o geriatricky nemocné a také o nemocné v terminálním stádiu, a to prostřednictvím vytvoření a realizace výukových kurzů, založením celorepublikové Společnosti pro podporu laických pečovatelů, podpory call centra a poradenského portálu, výrobou instruktážních videí a dalších aktivit.

Vydáno

Slavnostní setkání v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Dne 26. srpna 2015 se v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti projektu „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb“.

Vydáno

Realizace projektu Reliéf úspěšně pokračuje

Dne 21. 7. 2015 proběhlo v prostorách firmy Laboratory Imaging s.r.o. v pražské Hostivaři slavnostní předání a prezentace speciálního zařízení TrasoScan™, které bude sloužit k dokumentaci slisovaných bloků omamných a psychotropních látek v rámci metody "RELIÉF" (boje proti obchodu s drogami).

Vydáno

Slavnostní otevření Domova Harmonie Diakonie Vsetín

Nově zrekonstruovaný domov pro seniory na vsetínském sídlišti Ohrada slavnostně otevřela v pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a více jak dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost si nově zrekonstruovaný objekt prohlédnout. Projekt Domov Harmonie získal grant 1 548 205 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Švýcarsko-česká spolupráce pro Geopark Ralsko

Dne 6. 8. 2015 se v Doksech konalo slavnostní zahájení a představení projektu PF211 „Výměna zkušeností a přenos know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko“. Projekt získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (13. cyklu Fondu Partnerství) ve výši 1 956 328 Kč a jeho hlavní náplní je výměna zkušeností, které budou využity k rozpracování zásadních strategických a koncepčních dokumentů Geoparku Ralsko a posunou jej blíž k titulu národní geopark ČR, o který Geopark Ralsko usiluje.

Aktualizováno

Začala revitalizace kolonie Buďánka na Smíchově

V roce 2014 získalo občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, založené v roce 2006, grant z Programu švýcarsko-české spolupráce - Fondu Partnerství na realizaci projektu „Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu“.

Vydáno

Závěrečná konference projektu Justiční akademie

Dne 11. června 2015 se uskutečnila závěrečná konference projektu CH-007 – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce (výše grantu 1 404 000 CHF).

Vydáno

Semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele domácí péče

Ve dnech 16. a 23. června 2015 proběhly v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele sociální péče. Seminářů se zúčastnilo celkem 20 osob, především sociálních pracovníků a personálu v pomáhajících profesích, kteří jsou organizováni v rámci projektu CH.10/2/058 "Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou".

Vydáno

7. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 1. června 2015 se v Praze na Ministerstvu financí konalo již 7. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Zahájení tohoto Programu, který na základě mezinárodní smlouvy podepsané mezi Českou republikou a Švýcarskou federální radou poskytl České republice 109,78 mil. CHF, bylo oznámeno veřejnosti v září 2009. V červnu 2012 oznámilo Ministerstvo financí (plní roli Národní koordinační jednotky Programu), že se podařilo získat souhlas švýcarské strany s realizací 30 větších individuálních projektů, 2 programů a 6 fondů, což představuje 100% využití přislíbených prostředků. Dnes jsou již všechny komponenty Programu v realizační fázi.

Aktualizováno

Konference Programu Inostart o dosavadním průběhu Programu

Náhled videa - Konference Programu Inostart o dosavadním průběhu Programu

Přehraj video

Spustit video

Dne 2. června 2015 se v budově Novoměstské radnice v Praze uskutečnila konference Programu Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o dosavadním průběhu Programu (poskytuje úvěry a poradenské služby pro inovační projekty začínajících firem) a o finančních zdrojích, které jsou nadále k dispozici pro podporu inovativních projektů malých a středních firem na území České republiky.

  • Dokumenty ke stažení - program konference, prezentace z konference a informační leták k Programu Inostart
  • Fotografie z konference
  • Záznam z konference

Vydáno

Metoda Relief byla úspěšně představena na Slovensku a v Austrálii

Delegace Policie ČR navštívila v dubnu 2015 Slovensko a Austrálii s cílem představit metodu Relief a diskutovat vzájemnou spolupráci při jejím využití. Obě země projevily zájem o spolupráci a vybraní zástupci Australské federální policie (AFP) a Kriminalistického ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislavě se nalogovali do komparační databáze Relief.

Vydáno

Spolupráce technických škol

Dne 28. 5. 2015 proběhla v Praze, v prostorách Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, závěrečná konference projektu „Mezinárodní partnerství technických škol II“. Tento projekt, který získal grant ve 12. kole Fondu Partnerství, podpořil spolupráci mezi Střední školou technickou v Praze a švýcarskou školou Berufs und Weiterbildungszentrum bzb Buchs (BZ Buchs), jejíž tradice sahají až do roku 1900. Projekt byl již druhým projektem tohoto žadatele podpořeným Fondem Partnerství.

Vydáno

Nová specializovaná technika pro Útvar rychlého nasazení

Dne 30. dubna 2015 se uskutečnilo v dopoledních hodinách na výcvikové základně Útvaru rychlého nasazení slavnostní předání nových vozidel, která byla dodána v rámci projektu „Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu“.

Vydáno

Reliéf - nová metoda v oblasti dokazování drogových deliktů

Dne 2. 3. 2015 proběhlo v sídle firmy Eyedea Recognition, s.r.o., Praha, v prostorách opatství Emauzy, představení nového softwaru vyvinutého českými odborníky, který umožní využití metody Reliéf (identifikace mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek drog) k boji proti obchodu s drogami. O vzájemnou spolupráci a využití metody Reliéf projevili již zájem zástupci policejních a celních složek z celé Evropy, dále i experti z USA, Austrálie, Japonska a dalších zemí. Projekt Reliéf, jehož realizace probíhá v období 9/2012 – 3/2016, byl podpořen grantem ve výši 726 767 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami

Dne 26.3. 2015 se v Praze konala mezinárodní konference „Počítáme s vodou“ o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Konference se zúčastnilo celkem 150 účastníků, především zástupců státní správy, projektantů, studentů a zástupců neziskových organizací. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Německa.

Vydáno

Odborníci v Ostravě diskutovali o hospicové péči

Dne 17.3.2015 se konala v Ostravě Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče pořádaná Charitou Ostrava. Konference se zúčastnilo celkem 280 účastníků, především zástupců nemocnic, lůžkových a mobilních hospiců a pracovníků samosprávy na úrovni města a kraje. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Rakouska.

Vydáno

Švýcarská moderní a současná architektura: pozvánka na exkurzi

V rámci projektu Švýcarsko-české inspirace, realizovaného z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, se ve dnech 7. 4. – 13. 4. 2015 se uskuteční exkurze v Curychu s tématem švýcarské moderní a současné architektury. Přihlásit se mohou studenti architektury třetího a vyšších ročníků. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Vydáno

Položení základního kamene k multifunkčnímu výcvikovému zařízení

Dne 18. února 2015 došlo v rámci projektu „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“ k položení základního kamene a zahájení realizace projektu v podobě stavebních prací. Výsledkem bude vybudování multifunkčního tréninkového zařízení, které bude přispívat ke zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti zásahových jednotek bezpečnostních složek ČR.

Vydáno

Pozvánka na konferenci o paliativní péči

Dne 17. března 2015 se uskuteční mezinárodní konference o paliativní péči, která se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“. Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a administrován je Ministerstvem zdravotnictví ČR. Více informací naleznete na adrese...

Vydáno

Soutěž „Go to e-learning“

Od 1. listopadu 2014 probíhá v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ soutěž „Go to e-learning“. Soutěž již má 9 výherců. Zájemci mají stále možnost přihlásit se do soutěže, a to do 31. března 2015.

Vydáno

Seminář k problematice Korupce

V rámci projektu „Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě“ se konal ve dnech 9. – 13. 2. 2015 seminář v Červené nad Vltavou. Semináře, který byl zaměřen na problematiku korupce, se zúčastnili policisté, čeští i zahraniční experti v roli lektorů.

Vydáno

Dodávka speciálních vozidel s výsuvnou plošinou pro projekt CH031

V rámci projektu realizovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce "Zvýšená bezpečnost veřejnosti posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu", aktivity č. 2 - nákup a dodávka speciálního vybavení, došlo dne 26. listopadu 2014 k předání prvního ze dvou poptávaných speciálních vozidel s výsuvnou plošinou.

Aktualizováno

Workshop Probační a mediační služba

Dne 4. 12. 2014 proběhl workshop s tématem „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“. Workshop byl realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ a jeho účelem bylo předání zkušeností s realizací programu pracovníky Probační a mediační služby (PMS) pracovníkům PMS, do jejichž měst bude program dále rozšířen.

Vydáno

Den otevřených dveří v Sobotíně

Dne 8. 10. 2014 se konal v Sobotíně, v rámci projektu 5 x 5 podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, Den otevřených dveří. Prostřednictvím Dne otevřených dveří byl projekt přiblížen návštěvníkům z řad laické i odborné veřejnosti šumperského regionu.

Vydáno

Rekonstrukce domova seniorů na Ohradě v plném proudu

V rámci projektu Domov Harmonie realizovaného prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce začaly práce na rekonstrukci Domova pro seniory ve Vsetíně. Cílem je upravit zařízení tak, aby Domov poskytoval flexibilní služby, které se budou řídit potřebami a preferencemi seniorů.

Vydáno

Úvodní mezinárodní konference projektu Reliéf

V květnu 2014 se konala zahajovací mezinárodní konference k projektu Reliéf, který je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem projektu je zdokonalit a vybavit systém mechanoskopické expertízy modernějším technologickým zařízením pro detekci mechanoskopických stop a tento systém následně nabídnout členským i nečlenským státům EU.

Vydáno

Česko-švýcarská inspirace v Ostravě a Mladé Boleslavi

V rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, převzala česká Probační a mediační služba know-how od švýcarských kolegů při realizaci nového projektu zaměřeného na řízení pod vlivem alkoholu. Cílem je prevence proti řízení pod vlivem alkoholu.

Vydáno

Reliéf – Pracovní cesta do Albánie

V rámci projektu Reliéf se v rámci služebních cest uskutečnila cesta do Albánie, jejímž cílem bylo představení projektu, praktická ukázka provádění mechanoskopických expertíz a diskuse o možnosti aktivního zapojení zahraničních partnerů do provozu kriminalistické sbírky. Projekt Reliéf je zaměřen na mechanoskopickou expertní činnost prováděnou na povrchu slisovaných drog, s cílem vytvoření celosvětové kriminalistické sbírky.

Vydáno

Do projektu Reliéf je nově zapojena francouzská policie

V Paříži se uskutečnila pracovní schůzka zástupců české a francouzské policie. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti odhalování mezinárodní drogové kriminality a zapojení zástupců francouzské policie do projektu Reliéf, který je realizován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Představení nové koncepce vzdělávání středního odborného personálu

V prosinci 2014 byla na Krajském soudu v Ústí nad Labem představena nová koncepce vzdělávání středního odborného personálu v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“. Projekt je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Informace pro žadatele – Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni. Konečný termín pro předkládání žádostí o grant je 28. 2. 2015.