Semináře Dítě a média (Brno, 2. května 2016) a Justice vstřícná k dětem (Brno, 3. května 2016) - (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 2. a 3. května 2016 se v Brně, v budově Uměleckoprůmyslového muzea, budou konat semináře „Dítě a média“ a „Justice vstřícná k dětem“. Tyto semináře jsou pořádány v rámci projektu „Justice přátelská k dětem. Dítě a média.“, jehož realizátorem je Česko-britská o.p.s., která na jeho realizaci obdržela grant ve výši 1 799 422 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce. Tento projekt je realizován ve spolupráci se švýcarským partnerem Institut international des Droits de l' Enfant (IDE), Bramois. Obou seminářů se zúčastní čeští a zahraniční odborníci.

Česko-britská společnost, o.p.s., získala z Fondu Partnerství celkem 4 granty, všechny se zaměřením na sociálně právní ochranu dětí.

Další informace o seminářích naleznete v přiložených pozvánkách a programu.

Dokumenty ke stažení