Slavnostní otevření domova pro seniory v Opavě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 7.3.2016 se za účasti Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, Ralpha Friedländera, vedoucího Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce (Program), a dalších zástupců města Opava, Moravskoslezského kraje a ministerstev zapojených do realizace Programu, konalo slavnostní otevření domova pro seniory v Opavě, v Rooseveltově ulici. Tento domov je jedním z 10 zařízení, které získaly grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (celkem 13,1 mil. CHF) pro realizaci individuálních projektů zaměřených na péči o seniory. Domov v Opavě obdržel grant ve výši 2 185 679 CHF, který umožnil vnější i vnitřní rekonstrukci budovy (výměnu oken, zateplení, střechy, vnitřní úpravy včetně sanitárního vybavení, vytápění a ostatních instalací), pořízení nového vybavení pokojů a společných prostor, vybavení pro výdejnu jídel a prádelnu, a dále vyškolení 13 pracovníků k provádění nových metod práce se seniory (zejména reminiscenční terapie, basální stimulace, alternativní komunikace, kognitivní rehabilitace). Úpravami domova došlo k zvýšení komfortu ubytování (včetně nárůstu počtu jednolůžkových pokojů) a péče o klienty.

Výsledná kapacita domova po realizaci projektu je 41 klientů. Úspory vzniklé při realizaci projektu umožní rovněž realizaci dodatečných aktivit, jako např. nákup automobilu k rozvozu stravy a vozidla pro přepravu klientů s úpravou pro osoby se sníženou mobilitou.

Spot Moravskoslezské regionální televize Polar http://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/40071/opraveny-dum-bila-opava-zase-slouzi-klientum