Konference Geoadventures, Ralsko, 26.-27. 5. 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 26.-27. května 2016 se bude v Hotelu Port v Ralsku konat mezinárodní konference zaměřená na výměnu zkušeností a získání impulsů a inspirace v zásadních tématech týkajících se geoparků, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Na konferenci vystoupí odborníci ze Švýcarska, Norska, Islandu, Německa a České republiky. Geopark Ralsko získal na tento projekt „Výměna zkušeností a transfer know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko“, jehož součástí je konference, grant ve výši 1 956 328 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce. Výměna zkušeností s odborníky z Norska a Islandu byla podpořena grantem 481 266 Kč z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-14.

Na konferenci naváže land-artový Festival Proměny v Geoparku Ralsko, který se bude konat v sobotu 28. května 2016 v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Festival bude netradičním setkáním umělců v krajině, při kterém se prolíná moderní audio-vizuální tvorba, land-art, poezie a hudba.

Pořadatelem obou akcí je Geopark Ralsko, o. p. s., nezisková organizace založená v roce 2013, která rozvíjí geopark na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Geopark vnímáme jako šanci a optimální cestu jak podpořit regionální rozvoj a zlepšit ekonomickou i sociální situaci v regionu za současné ochrany přírodního bohatství území a jeho kulturních a historických hodnot.

Dokumenty ke stažení