Konference Zranitelný spotřebitel a normy, Praha, 5. května 2016

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. května 2016 pořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“. Konference byla zaměřena na zviditelnění technické normalizace a její úlohy pro specifickou skupinu spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb.

Na setkání, které bylo primárně určené pro pracovníky státní správy, národního centra pro technickou normalizaci, profesní svazy, spotřebitelské organizace, asociaci zdravotně postižených osob aj. , vystoupili odborníci z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého akreditačního institutu, Národní rady osob se zdravotním postižením, Sdružení českých spotřebitelů a další. Konference byla jednou z aktivit projektu Zapojení spotřebitelů do technické normalizace – klíč ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb v důležitých oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin - Etapa II. Na realizaci projektu získalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., grant z Fondu Partnerství ve výši 1 403 567 Kč. Projekt byl realizován ve spolupráci se švýcarským partnerem Fédération romande des consommateurs, Laussane, a navázal na předchozí projekt ukončený v roce 2014 - spolupráci v zapojení spotřebitelů do technické normalizace.

Více informací včetně o konferenci a prezentace jednotlivých přednášejících naleznete: http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/10-chovani-trhu-i/14-zranitelni-spotrebitele/narodni-konference-2016.php