Výstava o obnově památkové zóny Buďánka (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

13. května 2016 byla v ústředí ČSOB, v budově Radlická 333/150 v Praze 5, slavnostně otevřena výstava o obnově památkové zóny Buďánka. Cílem projektu Sdružení Buďánka pro budoucnost je obnova kolonie Buďánka v Praze-Košířích, pocházející z 19. stol., a vytvoření vzdělávacího, ekologického a společenského centra. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci ČSOB, MČ Praha 5 a Programu švýcarsko-české spolupráce, kteří tento projekt významně podporují. Buďánka se tak stává pilotním projektem kooperace samosprávy s občanskou iniciativou, která navíc získává podporu soukromých subjektů. Projekt celkové revitalizace památkové zóny Buďánka, který realizuje spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, byl rovněž podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu partnerství, grantem ve výši 2 943 949 Kč.

Výstava, kterou je nyní možno shlédnout v budově ČSOB, bude dále zpřístupněna široké veřejnosti od září 2016 v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1 – Staré Město.

Dokumenty ke stažení