Pokyn pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství – 6. revize platná od 20. června 2016

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 6. 2016 10:45
  • Publikován Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014 - včetně Přílohy
  • Publikován Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 5. revize platná od 28. srpna 2015 - včetně Přílohy
  • Publikován Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 6. revize platná od 20. června 2016 - včetně Přílohy

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce zveřejňuje 6. revizi Pokynu pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství. Revize upravuje nejzazší datum oprávněnosti výdajů sub-projektů (nově 15.11.2016), maximální délku realizace sub-projektu na 22 měsíců, termíny pro předložení závěrečné zprávy, a upozorňuje rovněž na povinnost vést evidenci práce pro osobní výdaje zaměstnanců/expertů. Platnost 6. revidované verze je od 20. června 2016.

Dokumenty ke stažení