Mezinárodní konference “Práce se musí vyplatit”, Praha 21. dubna 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 21. dubna 2016 se v Praze, v budově Senátu, Valdštejnské náměstí 17/4, bude konat konference zaměřená na přenos zkušeností z oblasti integračních programů ve Švýcarsku.

Konference je realizována v rámci Projektu „Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany“, který je zaměřen na integraci osob s trestní minulostí a na jehož realizaci obdržel spolek Rubikon centrum grant ve výši 793 000 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt, jehož partnerem je VEBO - VereinzurEntwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa, Curych (švýcarská nezisková organizace, která dlouhodobě rozvíjí probační služby a integrační programy v regionu střední a východní Evropy) byl zahájen druhé polovině roku 2015, dokončení je plánováno v červnu 2016.

Dokumenty ke stažení