Brožura Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních (Fond Partnerství)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

O projektu a jeho výsledcích

V rámci své dlouhodobé koncepce, která zahrnuje prohlubování a zkvalitňování odborných znalostí, dovedností a zkušeností českých účetních specialistů, připravila Komora certifi kovaných účetních projekt nazvaný „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“. Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání.

Dokumenty ke stažení