2017

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2017.

ilustrace

Vydáno

Konference Místní Agenda 21 a Fond environmentální odbornosti

Dne 18.5.2017 se v Hlavním sále Magistrátu hl. m. Prahy konala konference zaměřená na Místní Agendu 21 a Fond environmentální odbornosti (FEO). Prezentace z konference a brožury o FEO a Místní Agendě 21, vydané Ministerstvem životního prostředí, naleznete zde v přílohách.

Vydáno

Slavnostní dokončení projektů zkvalitnění a rozšíření služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty v Ostravě

Dne 17.5.2017 proběhlo v Charitním domě sv. Václava v Ostravě slavnostní setkání při příležitosti dokončení dvou projektů Charity Ostrava. Jednalo se o projekty „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava“ a „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty“. Celkový grant poskytnutý k realizaci těchto projektů z Programu švýcarsko-české spolupráce byl ve výši 1 665 696 CHF.

Vydáno

Dokončení přístavby a modernizace Domova pro seniory v Bílovci

16. května byla v Bílovci na Opavské ulici po dvou letech slavnostně ukončena modernizace a přístavba domova pro seniory v hodnotě zhruba 35 milionů korun. Tento projekt, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce grantem ve výši 1 102 845 CHF, zahrnoval stavební práce, nákup vybavení a zavedení nových metod práce se seniory. Projet tak zlepšil podmínky života seniorů v domově. Zároveň umožnil Domovu poskytovat odlehčovací službu, která dosud v Bílovci chyběla.

Vydáno

Švýcarsko poskytlo v letech 2007 - 2017 ČR celkem 2,6 mld.

Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka uspořádalo ve středu 3. května 2017 v Ostravě v Multifunkční hale Gong Závěrečnou konferenci Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Programu, který v letech 2007 – 2017 poskytl českým subjektům grant v celkové výši cca 2,6 mld. Kč.

Vydáno

Slavnostní dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

Dne 5. dubna 2017 proběhlo za účasti zástupců Švýcarské konfederace, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních služeb ČR, projektantů a stavebních firem, kteří se podíleli na realizaci, a dalších hostů, ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí, slavnostní setkání při příležitost dokončení projektu Humanizace Domova pro seniory.

Vydáno

Bílovecká nemocnice, a.s., otevřela unikátní Oddělení následné péče

V Bílovecké nemocnici, a.s., bylo dne 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s., a Moravskoslezského kraje slavnostně otevřeno modernizované Oddělení následné péče. Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. V rámci projektu bylo rovněž umožněno zvýšení a rozšíření kvalifikace zdravotnického personálu. Při péči o pacienty budou používány nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

Vydáno

Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu

S blížícím se termínem konce realizace a oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Národní koordinační jednotka (NKJ) vydává upřesnění vztahující se k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu.

Vydáno

Brožura - Místní Agenda 21 – šance pro kvalitní veřejnou správu (FEO)

Ministerstvo životního prostředí, které je zprostředkovatelem Fondu environmentální odbornosti, vydalo brožuru Místní Agenda 21. V rámci Fondu, který získal alokaci 2 miliony CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce, se podařilo zrealizovat řadu přínosných a v mnoha ohledech i inovativních projektů. Celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev 33 projektů. Významná část těchto projektů spadá do oblasti Místní agendy 21. Brožura představuje vybrané projekty, a může tak být inspirativní pro další zájemce o tuto oblast.

Vydáno

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

V léčebně Gaudium úspěšně zakončili projekt SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví. Projekt, který získal dotaci ve výši 19,7 mil. Kč, zahrnoval stavební část, dodávku kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů, školení bazální stimulace a školení terapie a rehabilitace pro zaměstnance léčebny. Program Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce celkem 280 mil. Kč (11,18 mil. CHF), což umožnilo poskytnutí 57 grantů.