Setkání tesařů, Trstěnice u Litomyšle, 4. června 2016 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 4. června 2016 se koná v Trstěnici u Litomyšle setkání tesařů. Účast na setkání/ semináři je určena všem zájemcům, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na tradiční tesařské řemeslo. Setkání je jednou z aktivit projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí, na jehož realizaci získal Spolek archaických nadšenců, o.s. grant ve výši 1 224 948 Kč z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vstup na seminář je zdarma, další informace v přiložené pozvánce.

Dokumenty ke stažení