2009

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2009.

ilustrace

Vydáno

Ministerstvo financí za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí dnes za účasti švýcarské strany oficiálně zahájilo Program švýcarsko-české spolupráce. Tento program, který vychází z Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou podepsané 20.12.2007 v Bernu, je určen na podporu snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU.

Česká republika může čerpat finanční pomoc zejména formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena do následujících prioritních oblastí: Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.