Konference Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu 2016 uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Fondu Partnerství, který v letech 2009 – 2016 poskytl českým subjektům celkem 98 grantů pro realizaci projektů v partnerství se švýcarskými organizacemi. Celková výše finančních prostředků pro realizaci Fondu Partnerství dosáhla téměř 150 mil. Kč. Vybrané projekty pak byly prezentovány jejich řešiteli a švýcarskými partnery na této konferenci.

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce poskytlo Švýcarsko České republice grant ve výši celkem 2,7 mld. Kč.

Konference, které předsedala Ing. Zuzana Matyášová, ředitelka odboru Mezinárodní vztahy Ministerstva financí ČR, se zúčastnili J. E. Markus-Alexander Antonietti, Švýcarský velvyslanec v České republice, pan Ulrich Stürzinger, vedoucí divize Nové členské státy EU Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC), zástupci subjektů, které získaly granty z Fondu Partnerství, vybraní švýcarští partneři realizovaných projektů, zástupci nestátních neziskových organizací, municipalit, regionů, Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky a zprostředkovatele Programu, a dalších organizací.

Dokumenty ke stažení: