Švýcarský příspěvek (Swiss contribution) získal velice pozitivní hodnocení v rámci externí evaluace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V roce 2015 provedla německá společnost GOPA Consultants externí evaluaci Švýcarského příspěvku. Evaluace, kterou zadaly odpovědné švýcarské instituce (SDC a SECO), se týkala 13 nových členských států EU, které obdržely granty v rámci této pomoci. Evaluace potvrdila, že koncept Švýcarského příspěvku byl správný a že jeho cíle jsou dosahovány nebo dokonce překračovány v převážné většině projektů, a to také díky posilování švýcarského franku. Uvádí se, že zhruba 300 projektů přispívá pozitivně k ekonomickému a sociálnímu rozvoji třinácti partnerských států a lze předpokládat, že jejich výstupy budou udržitelné.

Detailní informace týkající se evaluace lze nalézt v přiložených dokumentech a dále rovněž společně s dalšími informacemi o Švýcarském příspěvku a jeho využití na www.erweiterungsbeitrag.admin.ch.

Dokumenty ke stažení