Postaveno v horách - nové stavby ve švýcarských horách - Brno, Praha, Liberec - (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 23.3 – 4.4. 2016 proběhnou v Galerii Architektury Brno výstavy „Constructive Alps“ a „Built in Swiss Mountains“. Následně budou tyto výstavy prezentovány ve dnech 8.4. – 15.5.2016 v Praze, v Galerii Jaroslava Fragnera.

Výstavy se realizují v rámci projektu Postaveno v horách/ nové stavby ve švýcarských horách, jehož záměrem je předat poznatky z výstavby a rekonstrukcí staveb v alpských horách a transponovat je pro možnost reálného použití v prostředí horské krajiny České republiky.

V rámci tohoto projektu, který realizuje spolek Architectura ve spolupráci se švýcarským partnerem Alpines Museum der Schweiz, Bern, proběhne rovněž dne 7. 4. 2016 přednáška v Praze (Svatováclavský sál Betlémské kaple) a dne 30. 4. 2016 Bilaterální Česko – švýcarská konference v Liberci (Fakulta umění a architektury Technické univerzity).

Spolek Architectura získal na realizaci tohoto projektu grant ve výši 1 109 424 Kč z Fondu Partnerství (Programu švýcarsko-české spolupráce).

Více informací o uvedených akcích na www.gjf.cz/