Slavnostní otevření projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. dubna 2016 byl slavnostně zahájen provoz dopravního terminálu v Uherském Brodě. Projekt Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa získal grant 5 520 758 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce. Příjemcem grantu a realizátorem projektu bylo město Uherský Brod, jehož partnerem byly společnosti SŽDC a Koved, s.r.o (Koordinátor dopravy Zlínského kraje). Pro město Uherský Brod se jedná o velmi významný projekt, jehož realizace integruje autobusovou a železniční dopravu včetně zabezpečení bezbariérového přístupu pro cestující, zlepšení zázemí zřízením nových parkovišť a vytvoření klidové zóny před nádražím. Uherský Brod se tak stává skutečnou branou do Bílých Karpat a spádovým centrem celé oblasti s terminálem, jehož kvalita odpovídá nejvyšším standardům. Program švýcarsko-české spolupráce, který poskytl České republice grant 109,78 mil. CHF, podpořil v oblasti modernizace dopravní infrastruktury celkem 6 projektů celkovým grantem ve výši téměř 30 mil. CHF.

Podrobné informace o projektu a slavnostním zahájení provozu terminálu včetně krátkých videí jsou k dispozici na http://www.uherskybrod.cz/zpravy .