Kompletní dokončení stavby Dopravního terminálu v Uherském Brodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 15. prosince 2016 byla slavnostně završena realizace projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa. Začátek projektu se datuje k roku 2006, kdy vznikla studie přechodové lávky a první návrh řešení přednádražního prostoru. Po úvodních pracích, financovaných z národních a evropských dotačních prostředků získalo město v roce 2012 grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 520 758 CHF. Projekt si dal za cíl integrovat autobusovou a železniční dopravu a zahrnoval zejména realizaci nového autobusového nádraží včetně společného nástupiště vlak – autobus, revitalizaci přednádražního prostoru, vybudování parkovišť, instalaci informačního systému a zlepšení zázemí pro cestující.

V rámci úspor při zadávacích řízeních na veřejné zakázky a dalším finančním zdrojům, které vznikly vzhledem k nárůstu směnného kurzu CHF/Kč, bylo možno realizovat další doplňkové aktivity, jako rekonstrukci velkých schodů a chodníku v ulici Pod Valy, které jsou přístupovou trasou k terminálu, a rekonstrukci 24 autobusových zastávek na moderní zastávky s bezpečným a bezbariérovým přístupem. Partner projektu, SŽDC, mohl dokončit rovněž vybudování nových perónů v celé vlakové stanici ve všech směrech.

Projekt je jedním z šesti individuálních projektů zaměřených na oblast obnovy a modernizaci základní infrastruktury, kterým byl poskytnut grant z Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši téměř 740 mil. Kč (29 532 063 CHF).

Další informace na www.uherskybrod.cz .