2013

Informace o možnostech a projektech v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce za rok 2013.

ilustrace

Aktualizováno

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Zprostředkovatel Fondu Partnerství – MF – CZP - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlásil dne 26. října 2009 otevřenou Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva byla vyhlášena jako průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

  • Tato výzva byla přerušena od 26. března 2013 z důvodu kalkulace zbývajících prostředků v rámci Fondu.
  • Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění.
  • Dne 3. prosince 2014 byl vyhlášen 13. cyklus otevřené výzvy, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.
  • Související informace - Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014

Vydáno

Program švýcarsko-české spolupráce: Návštěva projektů Charity Ostrava

Dne 12. 4. 2013 navštívili zástupci Velvyslanectví Švýcarské konfederace, zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci, a to společně se zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky dva realizované projekty Charity Ostrava. Návštěva obou projektů se konala při příležitosti 5. Výročního zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce. Navštívené projekty jsou dvěma z deseti projektů zaměřených na sociální oblast, které jsou v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce realizovány.

Vydáno

Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013

Vzhledem k tomu, že alokace určená na Fond Partnerství je již téměř vyčerpána, a také vzhledem k počtu předložených žádostí v aktuálním 11. kole, pozastavuje NKJ otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013.Další kolo (12. kolo) pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v listopadu 2013, po kalkulaci zbývajících prostředků v rámci Fondu Partnerství. Žádosti, které byly předloženy k 25. 3. 2013, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanoveném termínu.

  • Doplňující informace ze dne 25. 9. 2013:
    Od 25. 9. 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin.

Vydáno

Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a finanční kriminalitě

Česká republika, jako jeden z nových členských států EU, získala od Švýcarska finanční příspěvek v celkové výši 109,78 mil. CHF (cca 2,2 mld. Kč)na snížení ekonomické a sociální nerovnosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě podepsání posledních zbývajících dohod mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí budou posíleny kapacity Policie České republiky v boji proti korupci a finanční kriminalitě a rovněž budou podpořeny projekty v oblasti sociálních služeb pro seniory.