Program švýcarsko-české spolupráce poskytl významnou pomoc v oblasti vzdělávání odborného personálu soudů a státních zastupitelství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Měsíčník Ministerstva spravedlnosti uvádí rozhovor s náměstkyní ministra Mgr. Ludmilou Havelovou a podrobně informuje o průběhu a výsledcích projektu Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného personálu soudů a státních zastupitelství, který byl podpořen grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1,4 mil. CHF.

Rozsáhlý a komplexní projekt, který byl zahájen v roce 2011, zahrnoval analýzu vzdělávacích potřeb, analýzu informačních a komunikačních technologií, tvorbu školících modulů a technické vybavení pro zkvalitnění prezenční výuky a umožnění distančního vzdělávání.

Dokumenty ke stažení