22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, Praha, 1.12.2015 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. prosince 2015 se v Praze, v Kaiserštejnském paláci, uskuteční 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Konference se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením a s mezinárodní spoluprací. Účast na konferenci je bezplatná. Konference je jednou z aktivit projektu „Udržitelné - město: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost„, který získal grant ve výši 1 867 399 Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální odbornosti. Fond celkově podpořil 28 projektů, z čehož 12 projektů bylo podpořeno v první a 16 projektů v druhé výzvě.

Další informace o konferenci na http://www.zdravamesta.cz .