Pozvánka na konferenci o paliativní péči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17. března 2015 se uskuteční mezinárodní konference o paliativní péči, která se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“. Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a administrován je Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Více informací naleznete zde: http://ostrava.caritas.cz/clanky/konference-o-paliativni-peci-za-podpory-ze-svycarska/.