Slavnostní setkání v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. srpna 2015 se v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti projektu „Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb“.

Akce, kterou zahájila ředitelka Sociálních služeb Vsetín, Mgr. Michaelou Pavlůsková, se zúčastnili zástupci Švýcarského velvyslanectví v čele s vedoucím kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce panem Ralphem Friedländerem, dále zástupci Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí, radní Zlínského kraje za sociální oblast paní Taťána Valentová Nersesjan a další členové rady Zlínského kraje. Projekt, který obdržel grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 1 436 092 CHF, obsahoval především rekonstrukci prostor domova a zavádění nových metod sociální práce se seniory (validační terapie, reminiscenční terapie a muzikoterapie).

Projekt je jedním z 10 individuálních projektů, které získaly z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 13 052 423 CHF.
Více informací a fotografie z akce naleznete na http://www.sluzbyvsetin.cz/.