Seminář k problematice Korupce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu „Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě“ se konal ve dnech 9. – 13. 2. 2015 seminář v Červené nad Vltavou. Semináře, který byl zaměřen na problematiku korupce, se zúčastnili policisté, čeští i zahraniční experti v roli lektorů.

Informace k semináři na problematiku Korupce: Červená nad Vltavou 9. – 13. 2 2015

Seminář v rámci projektu „Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě“ (projekt č. 7F-08139.01/ CH-032/ 114V11100 2046).

Účast za českou stranu:

 • Cca 40 zástupců PČR z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV a z Krajských ředitelství policie.
 • Jako lektoři vystoupili Mgr. Tomáš Kosička, vysokoškolský pedagog a nezávislý expert, a Mgr. Dalibor Fadrný z Úřadu vlády ČR.

Zahraniční lektoři:

 • Ing. Robert Kalensky, Spolkový úřad boje proti korupci a prevence korupce, Rakousko
 • Ernst Gnägi, Ministerstvo spravedlnosti Bern, Švýcarsko
 • Eric Martin, prezident Transparency International, Švýcarsko
 • Jürgen Miller, Zemský kriminální úřad Bavorsko
 • Wolfgang Korinek, Zemský kriminální úřad Baden-Württemberg
 • Jürgen Steck, Zemský kriminální úřad Baden-Württemberg
 • mjr. Ing. Juraj Solčanský, Národní kriminální agentura, SR
 • mjr. JUDr. Gabriel Holop, Národní kriminální agentura, SR

Zahraniční hosté:

 • Marcus-Alexander Antonietti, velvyslanec Švýcarska v ČR
 • Roger Flury, styčný důstojník švýcarské policie v ČR

Smyslem akce bylo uspořádání semináře pro cca 40 policistů z ÚOKFK a KŘP s účastí českých a zejména zahraničních expertů v roli lektorů zaměřeného na problematiku korupce (konkrétně na procedury, legislativu a nástroje pro odhalování a vyšetřování korupce včetně ukázky případových studií), který bude navazovat na dříve uskutečněné zahraniční studijní cesty realizované v rámci výše uvedeného projektu.

Seminář byl čtvrtou projektovou vzdělávací aktivitou, jejíž uskutečnění bylo povinnou součástí projektových aktivit, k jejichž realizaci se ÚOKFK SKPV zavázal v konečném návrhu projektu švýcarské straně, a podmínkou čerpání financí z tzv. švýcarských fondů.