Mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26.3. 2015 se v Praze konala mezinárodní konference „Počítáme s vodou“ o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Konference se zúčastnilo celkem 150 účastníků, především zástupců státní správy, projektantů, studentů a zástupců neziskových organizací. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Německa.

Konference představuje jednu z aktivit projektu „Počítáme s vodou“ (výše grantu 1 572 560,- Kč, období realizace od 1.6.2013 do 31.5.2015), jehož cílem je přinést informace o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami těm, kteří rozhodují o podobě veřejného prostoru. Projekt je financován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální odbornosti, jehož administrativu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dokumenty ke stažení