Slavnostní předání vybavení pro český DVI tým

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 12. 2015 12:00
  • Doplněna fotogalerie

Dne 7.12.2015 došlo za účasti náměstka policejního prezidenta plk. Ing. Petra Petříka, ředitele Kriminalistického ústavu Praha plk. Ing. Pavla Koláře, CSc., zástupce kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce a zástupců Národní koordinační jednotky (Ministerstva financí) ke slavnostnímu předání vozidla se zástavbou a dalšího vybavení pro DVI tým České republiky. Účastníci setkání si mohli prohlédnout vybavení týmu a shlédli rovněž ukázku z činnosti týmu.

DVI tým je vysoce specializovaný tým české policie určený k identifikaci těl po přírodních katastrofách, haváriích letadel a jiných neštěstích. Projekt Programu švýcarsko-české spolupráce, který umožnil vznik tohoto týmu a poskytl prostředky na jeho odbornou přípravu, školení a vybavení ve výši 1 075 250 CHF byl zahájen v roce 2012. Ukončení všech aktivit projektu se předpokládá do listopadu 2016.