Semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele domácí péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 16. a 23. června 2015 proběhly v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele sociální péče. Seminářů se zúčastnilo celkem 20 osob, především sociálních pracovníků a personálu v pomáhajících profesích, kteří jsou organizováni v rámci projektu CH.10/2/058 "Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou".

Tento projekt získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (v rámci programu Zdraví, jehož Zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví) ve výši 2 012 145,20 Kč.

Projekt je realizován v období 10/2014 – 09/2016 a jeho dalšími výstupy budou odborné stáže v Domově sv. Josefa, vzdělávací aktivity pořádané pro odbornou veřejnost a informování široké veřejnosti o problematice spojené s roztroušenou sklerózou prostřednictvím PR aktivit.