Dodávka speciálních vozidel s výsuvnou plošinou pro projekt CH031

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu realizovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce "Zvýšená bezpečnost veřejnosti posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu", aktivity č. 2 - nákup a dodávka speciálního vybavení, došlo dne 26. listopadu 2014 k předání prvního ze dvou poptávaných speciálních vozidel s výsuvnou plošinou. Vozidlo převzali pracovníci Policejního prezidia ČR a zástupci konečného příjemce. Druhé speciální vozidlo bude předáno do 24. března 2015 za účasti zástupců Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.