Do projektu Reliéf je nově zapojena francouzská policie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V Paříži se uskutečnila pracovní schůzka zástupců české a francouzské policie. Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti odhalování mezinárodní drogové kriminality a zapojení zástupců francouzské policie do projektu Reliéf, který je realizován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Dne 3. prosince 2014 se v Paříži uskutečnila pracovní schůzka zástupců české a francouzské policie, zprostředkovaná francouzským styčným důstojníkem pro Českou republiku se sídlem ve Vídni. Schůzka probíhala v sídle French Forensic and Criminal Inteligence Agency of the French gendarmerie Institue (PIGN). Cílem setkání bylo prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti odhalování mezinárodní drogové kriminality a zapojení francouzské strany do projektu Reliéf z Programu švýcarsko-české spolupráce. Během společného jednání představili zástupci české delegace tvořené zástupci Policejního Prezídia ČR, Kriminalistického ústavu Praha a Národní protidrogové centrály SKPV, stěžejní body, cíle a možnosti samotného projektu a taktéž mechanismy zapojení jednotlivých států do projektu. Zástupci francouzské strany seznámili české kolegy s organizací a způsobem policejní práce v oblasti boje proti drogám v jejich zemi a provedli české policisty po svých pracovištích.

Obě strany vyzdvihly přínosy vzájemného setkání a probíhající spolupráce a vyjádřili přání tuto spolupráci i nadále prohlubovat. V rámci projektu Reliéf byl dohodnut další postup vedoucí k zapojení Francie do tohoto projektu, stanoveny společné kroky směřující k vybudování mezinárodní kriminalistické sbírky mechanoskopických stop na povrchu slisovaných zásilek drog a předjednána účast zástupců francouzské policie na závěrečné konferenci k projektu Reliéf z Programu švýcarsko-české spolupráce, která se uskuteční ve dnech 10. - 12. listopadu 2015 v Praze.

Doposud je do vzájemné spolupráce a podpory projektu Reliéf při budování plánované mezinárodní kriminalistické sbírky zapojeno téměř 30 zemí a jejich počet neustále narůstá. Vzhledem k současné situaci v oblasti využívání hlavních světových drogových tras a zejména pak ve vtahu k mezinárodnímu charakteru boje proti drogám je Francie pro spolupráci v rámci projektu Reliéf klíčovým partnerem.