VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Brno, 8.-9. října 2015

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 8.-9.10.2015 se v Brně, v prostorách sídla Veřejného ochránce práv, konala VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, kterou pořádala Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Této největší tuzemské konference věnované otázkám péče o nevyléčitelně nemocné pacienty se letos zúčastnilo více než 250 lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků. Kromě tradičních klinických témat (léčba bolesti, dušnosti a dalších tělesných potíží) byla v letošním roce věnována větší pozornost novým organizačním formám specializované paliativní péče: především možnostem paliativní péče v domácím prostředí a ve zdravotnických zařízeních následné péče (např. LDN). Předseda ČSPM prezentoval první koncept doporučení k Národní strategii paliativní péče. Tento strategický dokument bude dále diskutován na semináři na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Průběh konference, jak po stránce odborné, tak i organizační, byl účastníky hodnocen velmi pozitivně.

Akce je jednou z aktivit projektu "Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice", který obdržel grant ve výši 1.386.900 Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt, jehož realizace proběhne v období 10/2014 - 9/2016 je jedním z 54 projektů, které získaly grant v rámci Programu Zdraví, jehož Zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Informace o této konferenci i o dalších podpořených aktivitách projektu:

http://www.paliativnimedicina.cz/vii-cesko-slovenska-konference-pm/vii-cesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny

Mgr. Jana Kabelková, administrátor projektu, sekretariát ČSPM ČLS JEP, admin@paliativnimedicina.cz.