Informace pro žadatele – Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni. Konečný termín pro předkládání žádostí o grant je 28. 2. 2015.

Více informací naleznete zde: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html