Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17. září 2015 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala mezinárodní konference Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání, na které přednášeli odborníci VŠE a švýcarské Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenshaften (Univerzita aplikovaných věd) v Curychu.

Konference se konala v rámci projektu Přenos know-how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském prostředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách, na který VŠE získala grant z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu Partnerství ve výši 1 986 166 Kč.

Souhrnným výsledkem projektu bude společná publikace na téma udržitelné podnikové odpovědnosti jako podklad a podpora pro univerzity v ČR při implementaci udržitelné podnikové odpovědnosti do jejich výukových programů. Tato publikace bude k dispozici cca v polovině října 2015 na http://isbm.vse.cz/management-responsibility-ethics/

Dokumenty ke stažení