7. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. června 2015 se v Praze na Ministerstvu financí konalo již 7. Výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Zahájení tohoto Programu, který na základě mezinárodní smlouvy podepsané mezi Českou republikou a Švýcarskou federální radou poskytl České republice 109,78 mil. CHF, bylo oznámeno veřejnosti v září 2009. V červnu 2012 oznámilo Ministerstvo financí (plní roli Národní koordinační jednotky Programu), že se podařilo získat souhlas švýcarské strany s realizací 30 větších individuálních projektů, 2 programů a 6 fondů, což představuje 100% využití přislíbených prostředků. Dnes jsou již všechny komponenty Programu v realizační fázi.

Při příležitosti 7. Výročního zasedání byla dne 2. června uspořádána konference Programu Inostart (poskytuje úvěry pro začínající podnikatele) s následnou návštěvou projektu firmy 99 Factory, s.r.o., v Železném Brodě, a dále ve dnech 3 - 4. června navštívili zástupci švýcarské strany, Národní koordinační jednotky a Zprostředkujících subjektů (Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví) vybrané projekty v oblasti dopravní infrastruktury (Veřejná doprava pro všechny - dopravní terminál v Berouně) a v sektoru zdravotnictví (projekt „Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“ a projekt „FN Ostrava-Modernizace a obnova infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov) na místě jejich realizace“).

Informace ke stažení

 

Fotografie ke stažení