Metoda Relief byla úspěšně představena na Slovensku a v Austrálii

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Delegace Policie ČR navštívila v dubnu 2015 Slovensko a Austrálii s cílem představit metodu Relief a diskutovat vzájemnou spolupráci při jejím využití. Obě země projevily zájem o spolupráci a vybraní zástupci Australské federální policie (AFP) a Kriminalistického ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislavě se nalogovali do komparační databáze Relief.

Zahraniční služební cesta řešitelů projektu CH-038 RELIEF na Slovensko

Pro účely dalšího rozvoje projektu se dne 22. 4. 2015 uskutečnila zahraniční služební cesta do sídla Kriminalistického ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislavě.

Slovensko je stejně jako Česká republika zemí ležící na tzv. Balkánské cestě, po které jsou do Evropy přepravovány zásilky drog. Cílem cesty bylo prohloubení informovanosti slovenské expertízní veřejnosti o projektu RELIEF a představení vznikající databáze záchytů drog na databaserelief.org., stejně jako získání nových uživatelů systému. Sekundárním záměrem cesty bylo otevření debaty o nově zvažovaných funkcionalitách databáze RELIEF, zejména co se týče nelisovaných zásilek OPL a přidání chemické profilace zadržených drog.

Slovenští kolegové se živě zajímali o automatizovaný porovnávací software a vyjádřili přání se co nejdříve do systému nalogovat, což také 3 experti Kriminalistického ústavu Bratislava následně učinili.

Zahraniční služební cesta řešitelů projektu CH-038 RELIEF do Austrálie

Pro účely dalšího rozvoje projektu se ve dnech 27. 3. - 5. 4. 2015 uskutečnila zahraniční služební cesta do sídla Australské federální policie (AFP) v Sydney, Nový Jižní Wales.

Austrálie je dle statistik UNODC zemí, která má nejen v kontinentálním, ale i celosvětovém měřítku, jeden z nejvyšších počtů záchytu drog vůbec. Dalším z důležitých faktorů, který podmínil zahraniční služební cestu do Austrálie, byl zájem australské strany o prezentaci projektu přímo v Austrálii.

Delegace policie ČR byla nejprve dne 30. 3. 2015 přijata v Sydney v sídle AFP, kde proběhlo jednání s ředitelem úřadu (Commander Chris Sheehan), na kterém byla šířeji představena drogová situace v obou zemích a nastíněny možnosti vzájemné spolupráce, rovněž byly představeny základní teze metody RELIEF.

Dalším bodem programu byla návštěva operativního odboru AFP a seznámení s konkrétními vyšetřovanými kauzami, ve kterých by byla metoda RELIEF aplikovatelná. Vrcholem prvního bloku byla návštěva kriminalistické laboratoře AFP, kde byla na vzorku 12 kg za „mokra“ lisovaného kokainu, prakticky předvedena fotografická dokumentace nutná ke komparaci v metodě RELIEF.

Dále byla v sídle AFP provedena vlastní prezentace projektu RELIEF a zejména představena právě dokončená komparační elektronická databáze reliéfů zajištěných zásilek drog. Australská strana projevila zájem o tento výstup projektu RELIEF a přislíbila aktivní plnění databáze. Současně byl diskutován problém výroby metamfetaminu tzv. českou (jodofosforovou) cestou z efedrinu či pseudoefedrinu.

Následovala návštěva Národního měřícího institutu (NMI) v Sydney, kde došlo k představení této vládní agentury, která je v Austrálii vrcholným forenzním orgánem zodpovědným nejen za procesně relevantní výstupy, ale i za kontinuální chemickou profilaci všech zajištěných drog. To je klíčové operativně – taktické hledisko. Zde byla živě diskutována otázka unifikace výstupů chemické profilace a jejich následné využití do metody RELIEF. Součástí návštěvy na MNI, byla exkurze na pracovišti, praktická ukázka profilace a představení počítačové databáze profilovaných drog.

Předposledním bodem návštěvy delegace Policie ČR, bylo představení metody RELIEF na University of technology Sydney (UTS), která velmi úzce spolupracuje s australskými orgány vymáhajícími právo. Ze strany UTS byl představen komparační program na loga amfetaminových tablet (XTC), který vyvinula právě pro potřeby AFP.

Pro českou stranu byly velmi cenné i získané informace o vzájemné spolupráci mezi AFP a UTS, které by byly velmi dobře uplatnitelné i v českém prostředí.
Návštěva české delegace byla ukončena opět v sídle AFP jednáním s nově jmenovanou ředitelkou forenzního odboru AFP (Commander Kylie Flower), která potvrdila zájem australské strany o metodu RELIEF a vyjádřila přání účastnit se závěrečné konference projektu, která proběhne 10. - 12. listopadu 2015 v Praze.