Položení základního kamene k multifunkčnímu výcvikovému zařízení

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 18. února 2015 došlo v rámci projektu „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“ k položení základního kamene a zahájení realizace projektu v podobě stavebních prací. Výsledkem bude vybudování multifunkčního tréninkového zařízení, které bude přispívat ke zvýšení standardu výcviku a akceschopnosti zásahových jednotek bezpečnostních složek ČR. Více informací naleznete na stránkách Policie ČR: