Slavnostní otevření trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 12. října 2015 byla v Ostravě, za účasti velvyslance Švýcarské konfederace v Praze Markuse-Alexandera Antoniettiho, náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Many, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Daniela Havlíka a náměstka ostravského primátora Iva Hařovského, slavnostně otevřena nová trolejbusová trať s napojením na terminál Hranečník. Projekt obdržel grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 3 025 674 CHF. Kromě nové tříkilometrové trati zahrnoval zřízení pěti bezbariérových nástupišť a rekonstrukci měníren. Projekt je jedním z 6 projektů výstavby dopravní infrastruktury na území České republiky, které obdržely z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 29 532 063 CHF.

Společně s otevřením trolejbusové trati byla v Ostravě rovněž slavnostně završena realizace nákupu 105 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně vybudování vysokokapacitní CNG plničky, spolufinancovaných z Operačního programu životní prostředí.

Další informace naleznete na http://dpo.cz.